يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦
در حال بازسازی و انجام تغییرات سایت ، بخش هایی از سایت هنوز قابل استفاده نیست - لطفا منتظر باشید
سرویس
دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر علی صدقیانی فر

سمت : رئیس مرکز بهداشت شهرستان ارومیه

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای و MPH مدیریت نظام شبکه